1. Vymedzenie pojmov

1.1.  predávajúci – Timonia s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu Popolka.sk (e-shop), ICO 54247691
1.2.  kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
1.3.  tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.popolka.sk
1.4.  objednávka - kúpna zmluva (faktúra), na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
1.5.  naša adresa – Tomášikova 56, Prešov, 08001 /nie je to adresa pre vrátenie tovaru, tovar je možné vrátiť len cez Zásielkovnu s kódom 95022627/

2. Objednávka

2.1. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu Zunique.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

2.2. Každá objednávka zákazníkovi môže byť pred odoslaním telefonicky overovaná. 

3. Storno objednávky

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru a to e-mailom na adresu: info@popolka.sk. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. V prípade storna objednávky, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V takomto prípade bude predávajúci neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

3.3. V prípade, že kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z danej objednávky.

4. Zľavy k objednávke

4.1. Predávajúci ponúka možnosť zvýhodneného zľavneného nákupu:

- nakupujúci musí byť registrovaným užívateľom E-shopu
- nakupujúci požiadal telefonicky, alebo e-mailom o individuálnu zľavu na konkrétne produkty
- nakupujúci použije na nákup Zľavnený kupón
- každá individuálna poskytnutá zľava má svoju finančnú hodnotu a dátumovú platnosť
- zľavy sa môžu poskytnúť pre maloobchodný a veľkoobchodný nákup

4.2. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, automaticky celá zľava zaniká a vrátená suma je znížená o celkovú zľavnenú sumu.

5. Darčekový kupón

5.1. Darčekový kupón ("Darček") na e-shope môže kupujúci využiť na zníženie nákupnej ceny 

5.2. Hodnota Darčeka je v nominálnych hodnotách (20€, 30€, 50€,75€, 100€)

5.3. Platnosť Darčeka je v minimálnom trvaní 6 mesiacov od dátumu záväznej objednávky

5.4. Darček na nákup môže využiť ktokoľvek, nie len kupujúci

5.5. V prípade, že hodnota Darčeka je väčšia ako objednaný tovar, rozdiel v cene sa kupujúcemu nevracia

5.6. V procese webovej objednávky po aktivácii kupónu musíte objednávku dokončiť, v opačnom prípade Darček stráca hodnotu a nie je možné ho použiť druhýkrát.

5.7. Darček je posielaný kupujúcemu Kuriérom, najneskôr do 24hod od záväznej objednávky v pracovných dňoch.

5.8. Cena poštovného a balného závisí od zvoleného spôsobu dopravy a platby za Darček

5.9. V momente, keď kupujúci preberie Darček, predajca nezodpovedá za prípadné zneužitie, stratu, zničenie alebo nezákonné odcudzenie. V tomto bode predajca nie je povinný kupujúcemu vytvoriť náhradný Darček.

5.10. Pokiaľ sa kupujúci preukáže dokladom z polície o nezákonnom odcudzení Darčeka, predajca jeho odcudzený Darčekový kupón deaktivuje a kupujúcemu vytvorí nový Darčekový kupón, ktorý mu poskytne iba v elektronickej forme na mail kupujúceho. Kupujúci je povinný v čo najkratšom čase informovať o nezákonnom odcudzení svojho Darčeka predajcu.

5.11 Zakúpený darčekový poukaz nie je možné vrátiť za peniaze.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona (č. 102/2014 Z.z.) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
- zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to na našu adresu, spolu s tovarom, formulárom vrátenia alebo výmeny tovaru, kópiou faktúry, podpisom a číslom účtu pre vrátenie peňazí
- odporúčame, aby kupujúci zaslal tovar doporučene a poistený, nie však na dobierku, prípadne tovar donesie priamo na našu adresu 

- tovar musí byť v pôvodnom stave, nepoškodený

6.2. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, je označený štítkom a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bez poplatku za dopravu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Inak neupravené práva a povinnosti sa riadia podľa príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z.

6.3. V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v 6.1. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

6.4. Peniaze vraciame len na účet, prípadne ak si zákazník neželé vrátenie na účet, možeme vystaviť aj voucher na další nákup.

7. Dodacie podmienky

7.1. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom možnom termíne , podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Dodacia doba tovaru sa pohybuje od 2 do 30 dní v závislosti od dodacích dôb dodávateľov tovaru. Rozmedzie dodacej doby je uvedený pri každom produkte. 

7.2. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), formulár vrátenia alebo výmeny tovaru pre prípad odstúpenia od kúpnej zmluvy a návod na údržbu, prípadne záručný list.

8. Spôsob platby za objednaný tovar 

8.1. Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti

8.2. Za objednaný tovar môže kupujúci zaplatiť:

- bankovým prevodom v prospech účtu predávajúceho,

- platobnou kartou

- na dobierku pri doručení tovaru - príplatok za odoslanie na dobierku je 1.50€

9. Spôsob prepravy a poplatky za poštovné a balné 

9.1. Kupujúci si môže zvoliť zaslanie objednaného tovaru: 

- kuriérom  - cena poštovného v prípade dobierky je 3.90€, v prípade platby predom alebo platobnou kartou je 2.90€. Doručenie tovaru je do dvoch pracovných dní od expedície z nášho skladu. 

9.2. Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

9.3. Pri nákupe nad 99€ má kupujúci nárok na poštovné a balné poplatky vo výške 0€ (zdarma). 

9.4. Pri nákupe nad 100 €uro môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

9.5. Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

10. Záruka, reklamácie a servis

10.1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

10.2. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady.

10.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, na ktoré sa vzťahuje záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

10.4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne so záručným listom a stručným popisom vady.

10.5. Právo na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

10.6. Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou (nie na dobierku), na adresu našej predajne, pokiaľ predávajúci neurčí inak. Adresa: Timonia s.r.o., Tomášikova 56, Prešov, 08001

10.7. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

10.8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

10.9. Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:
-    Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
-    Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
-    V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
          -    Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

11. Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte nasledujúci postup:
11.1. Odporúčame, aby ste nám zaslali email na adresu info@popolka.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, (prípadne uveďte Vaše prihlasovacie meno) na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady.


11.2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru a Reklamačným formulárom.


11.3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s Reklamačným formulárom kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt. 

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1. V prípade ak sa spotrebiteľ – nakupujúci domnieva, že jeho práva boli porušené má právo využiť možnosť riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov, a to za nasledujúcich podmienok. Spotrebiteľ – nakupujúci – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu na email info@popolka.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Konštantínova 6, 080 01 Prešov, je zároveň orgánom dohľadu nad činnosťou našej spoločnosti.


12.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.


12.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.


12.4. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu t.j. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

13. Zmluvná pokuta

13.1. Predávajúci môže udeliť zmluvnú pokutu kupujúcemu vo výške 10 €, pokiaľ si kupujúci nepreberie svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, pri ktorej bola zvolená platba na dobierku.

13.2. Predávajúci za porušenie všeobecných obchodných podmienok vystaví faktúru, s 5 dňovou splatnosťou na 10 € pokutu, ktorú odošle doporučene kupujúcemu na jeho uvedenú adresu z objednávky.

13.3. V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty, kupujúci posunie svoju pohľadávku tretej strane, ktorá túto pohľadávku bude mimosúdnou cestou vymáhať.

14. Ochrana osobných údajov

14.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

14.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

14.3 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

14.4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

14.5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

15. Záverečné ustanovenia

15.1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Zb." v znení neskorších zákonných úprav ako aj zákona č. 102/2014 Z.z.. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

15.2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

15.3. V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na tel. číslach alebo e-mailom.
  

V Prešove dňa 20.11.2022

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní

Na zlepšenie našich služieb používame cookies.
O ich používaní a možnostiach nastavenia
sa môžete informovať bližšie tu.